Zamknij
REKLAMA

Jak firmy pożyczkowe weryfikują pożyczkobiorców?

13:44, 31.01.2020 | materiały partnera

Pożyczki pozabankowe należą do jednych z najszybciej uzyskiwanych zobowiązań finansowych. Wiele osób twierdzi, że szybkość ich udzielania jest związana z tym, że firmy pożyczkowe nie sprawdzają pożyczkobiorców. To nieprawda, ponieważ każdy pożyczkodawca musi zweryfikować swojego klienta. Robi to dla własnego bezpieczeństwa oraz w interesie pożyczających. Jednak każda instytucja stosuje do tego inne procedury.

Aż 94% Polaków uważa, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym każdego pożyczającego. Tylko 5% nie ma zdania na ten temat, a 1% badanych twierdzi, że zwracanie należności nie jest szlachetnym czynem. Badanie to pokazuje, że rodacy bardzo uczciwie podchodzą do zwracania zobowiązań. Dodatkowo 92,9% ankietowanych na zlecenie ZBP jest przeciwna posługiwaniu się cudzym dokumentem tożsamości, aby uzyskać pożyczkę. Natomiast 59,2% twierdzi, że nie można usprawiedliwić pożyczkobiorcy, który zaciąga zobowiązanie, nie zapoznając się dokładnie z warunkami spłaty. Tylko 31,5% respondentów jest bardziej wyrozumiałych i uważa, że czasem można takie działanie uzasadnić. 52,4% uważa, że zatajanie wiadomości uniemożliwiających wzięcie pożyczki jest nieetyczne. Przeciwnego zdania jest tylko 2,6% badanych.

Wśród osób usprawiedliwiających korzystanie z cudzego dokumentu w celu wzięcia pożyczki najczęściej wskazywanym uzasadnieniem był brak uczciwości instytucji finansowych (55%), trochę mniej ankietowanych zaznaczyło trudną sytuację finansową oszusta (38%), najmniej wskazań otrzymała akceptacja takiego zachowania wśród społeczeństwa (7%).

Natomiast w grupie Polaków usprawiedliwiających zaciąganie pożyczki bez zapoznania się z warunkami spłaty 64,5% badanych stwierdziło, że umowy są długie i trudne do zrozumienia. 27% respondentów uznało, że wiele osób nie czyta dokładnie umów, a 8,5%, że prawo tego nie wymaga. To badanie pokazuje, że chociaż wielu Polaków jest uczciwych i trudno im zarzucić niesolidność w spłacaniu zobowiązań, to jednak zdarzają się osoby nie do końca postępujące właściwie. To jeszcze jeden argument za dobrze prowadzoną weryfikacją pożyczkobiorców. Jednak taka weryfikacja wynika nie tylko z ryzyka pożyczkodawcy.

– Instytucje pożyczkowe działają na innych zasadach niż banki. Pożyczają klientom pieniądze z własnego kapitału, a to sprawia, że mogą pozwolić sobie na większe ryzyko. Jednak i firmy pożyczkowe weryfikują coraz dokładniej klientów. Również po to, aby ich chronić przed nadmiernym zadłużeniem – wyjaśnia ekspert https://www.aasapolska.pl/.

Weryfikacja danych klienta

Podstawowym sposobem weryfikacji klienta jest dowód osobisty. Własne dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu, adres) pożyczkobiorcy wpisują do wniosku o pożyczkę wysyłanego do pożyczkodawcy.

Niekiedy wraz z tym wnioskiem trzeba przesłać online skan dokumentu potwierdzającego uzyskiwany przez pożyczkobiorcę dochód. W formularzu klient musi wpisać dane niezbędne do oceny zdolności kredytowej jak wysokość wynagrodzenia, miesięczne wydatki oraz liczba osób na utrzymaniu wnioskującego. Aby potwierdzić źródło i rodzaj dochodu, należy przesłać do firmy pożyczkowej skan zaświadczenia od pracodawcy, kilkumiesięczny wyciąg z konta bankowego, umowę o pracę itp. Oczywiście nie jest to reguła, ponieważ niektóre firmy pożyczkowe udzielają pożyczek jedynie na dowód.

Najczęściej wykorzystywaną przez instytucje pozabankowe metodą sprawdzającą tożsamość osoby wnioskującej o pożyczkę jest przelew weryfikacyjny. Klient jest proszony o przesłanie z własnego konta symbolicznej kwoty 1 gr lub 1 zł na rachunek pożyczkodawcy. Krok ten jest potrzebny, żeby potwierdzić, iż konto podane w formularzu należy do pożyczkobiorcy i zgadzają się dane.

Historia kredytowa i rejestry dłużników

Pożyczki internetowe na raty to zobowiązania, które są łatwiej dostępne niż kredyt w banku, jednak nie znaczy to, że weryfikacja jest bardziej selektywna. Obecnie większość pożyczkodawców działających online przed udzieleniem zobowiązania sprawdza swoich klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Robią to, aby dowiedzieć się, czy wnioskujący nie ma opóźnień w spłacie różnych płatności lub czy nie zalega z długami w innych instytucjach pożyczkowych.

BIK zbiera informacje o wszystkich kredytobiorcach - rzetelnych w spłacaniu zobowiązań, jak również tych, którzy nie spłacają rat w terminie. Pozytywna historia kredytowa pomaga pożyczkobiorcy w uzyskaniu pożyczki na raty. Natomiast negatywna może spowodować odrzucenie wniosku. W celach weryfikacyjnych pożyczkodawcy korzystają także z baz dłużników jak na przykład Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor czy Krajowy Rejestr Dłużników.

Pożyczka ratalna przez Internet pozwala szybko zdobyć gotówkę. Aby jednak ją uzyskać, trzeba spełnić różne wymagania instytucji pożyczkowej (np. wiek, obywatelstwo polskie, stały dochód), a także przejść procedury weryfikacyjne stosowane przez danego pożyczkodawcę. Mimo to, w firmach udzielających pożyczek przez Internet proces pożyczkowy został skrócony do minimum i trwa zaledwie kilkanaście minut.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© terazlipno.pl | Prawa zastrzeżone