Zamknij

Redakcja:

Os. Sikorskiego 19 (budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie)
e-mail: [email protected]

Redaktor Naczelny:

​​​​​Marcin Jaworski
tel. 530 792 030
e-mail: [email protected]

Wydawca:

Teraz Lipno sp. z o.o.
REGON: 368972212
NIP: 4660423157
KRS: 0000708992

Portal terazlipno.pl jest sądownie zarejestrowanym tytułem prasowym.

Redakcja zachęca do współpracy i nadsyłania materiałów, ale zastrzega sobie prawo do ich skracania, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z tym, że zostanie opublikowany.

Autor zdjęć, tekstu lub nagrania, przekazując swój utwór do publikacji przenosi na wydawcę prawa autorskie do publikacji oraz jego rozpowszechniania w internecie. Poprzez nadesłanie materiału (tekstu, zdjęć, nagrania) jego autor oświadcza, że przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia materiału, reklamy lub ogłoszenia.