Zamknij

Dożynki powiatowo-gminne w Łochocinie [ZDJĘCIA]

17.55, 01.09.2022 M.J. Aktualizacja: 18.19, 01.09.2022
Skomentuj Fot. Marcin Jaworski
REKLAMA

Piękna pogoda, która towarzyszyła przez całą sobotę, sprzyjała  powiatowo-gminnym uroczystościom dożynkowym, które w tym roku odbywały się w Łochocinie (gmina Lipno). Atrakcji było co niemiara, zarówno dla ducha, ciała, jak i podniebienia. Były stoiska zaprzyjaźnionych firm, służb i instytucji, place zabaw, stoiska jarmarkowe oraz stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń, które czekały na dożynkowych gości z wyśmienitymi, samodzielnie przygotowanymi potrawami.

Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochocinie, po której, w scenerii wielu pięknych i zabawnych witaczy dożynkowych barwny korowód przemaszerował na plac dożynkowy, którym stała się działka sportowo-rekreacyjna w Łochocinie, gdzie rozpoczęły się dalsze uroczystości.

[FOTORELACJA]863[/FOTORELACJA]

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu przy akompaniamencie Strażacko-Parafialnej Orkiestry Dętej z Brzeźna, mieszkańców i przybyłych gości powitali wspólnie gospodarz terenu Wójt Gminy Lipno Andrzej Szychulski oraz Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski.

Następnie przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu „Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2022” oraz wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”. 

Laureaci Konkursu „Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2022”

W kategorii: produkcja zwierzęca:

Iwona i Błażej Kopczyńscy od 2007 prowadzą roku gospodarstwo rolne w miejscowości Bobrownickie Pole. Obecnie obejmuje ono powierzchnię 260 hektarów gruntów ornych i 30 hektarów lasów i obok gospodarzy pracuje w nim 13 zatrudnionych osób. Gospodarstwo specjalizuje się w chowie i hodowli trzody chlewnej. Na chwilę obecną nowoczesna chlewnia jest dostosowana do hodowli 700 macior w cyklu zamkniętym. Gospodarstwo produkuje rocznie około 12 tys. tuczników i 6 tys. warchlaków.

Od 2020 roku państwo Kopczyńscy rozszerzyli swoją działalność zakładając firmę transportową Rolkop, świadczącą usługi dla firm paszowych na terenie kraju.

Grzegorz Gryczewski prowadzi wraz z żoną Hanną gospodarstwo rolne o powierzchni 90 hektarów w miejscowości Wichowo. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli krów mlecznych i opasów. Obecnie stado krów liczy 30 sztuk krów mlecznych,  a roczna produkcja mleka kształtuje się na poziomie 260 tysięcy litrów. Stan pogłowia uzupełnia około 30 sztuk opasów i 30 sztuk młodzieży.

Gospodarstwo cały czas jest modernizowane i rozwijane. Posiada nowoczesny park maszynowy i zmodernizowane budynki gospodarcze, a gospodarze poza pracą na roli zawsze znajdują czas by aktywnie działać na rzecz swojej miejscowości, sołectwa, gminy i powiatu.

W kategorii: produkcja roślinna:

Ryszard Lewandowski, który prowadzi w miejscowości Sumin gospodarstwo rodzinne o powierzchni 55 hektarów, z czego 45 hektarów stanowią grunty własne.  Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji rolnej, a wiodącymi uprawami są buraki cukrowe, pszenica, kukurydza na ziarno. W mniejszym stopniu zasiewy stanowią ziemniaki, cebula i słonecznik. Gospodarstwo posiada rozbudowaną i nowoczesną bazę techniczną tak w zakresie parku maszynowego, jak i budynków gospodarczych.

Pan Ryszard zawsze chętnie angażuje się w życie wsi i wspiera inicjatywy podejmowane na rzecz mieszkańców.

Rolnicy wyróżnieni w konkursie to:

- Sławomir Jankowski, Mysłakówko, gmina Tłuchowo
- Bogumił Wiśniewski, Makówiec, gmina Chrostkowo

Tegoroczne dożynki były także doskonałą okazją do otwarcia nowej altany rekreacyjnej zrealizowanej w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego – nowej inicjatywy władz powiatu na rzecz gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz ich mieszkańców, a także zaplecza socjalno-szatniowego.

Kolejnymi punktami sobotnich dożynek były występy niezwykle utalentowanych dzieci, młodzieży i seniorów z gminy terenu Gminy Lipno.

Kwadrans po godzinie 18.00 ogłoszono wyniki konkursu strzeleckiego organizowanego przez gminę Lipno oraz konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy do którego zgłosiło się 18 wieńców. 

W kategorii wieniec tradycyjny zwyciężył wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Chrostkowa, w kategorii wieniec współczesny zwyciężył wieniec wykonany przez Sołectwo Turza Wilcza (gm. Tłuchowo). Oba wieńce dzień później (28.08.2022r.) reprezentowały nasz Powiat podczas Dożynek Województwa Kujawsko – Pomorskiego w podwłocławskim Kruszynie, gdzie zwyciężyły w swoich kategoriach! Wieniec wykonany przez KGW Chrostkowo będzie reprezentował Powiat Lipnowski i całe Województwo Kujawsko-Pomorskie podczas Dożynek Prezydenckich.

Ponadto po raz kolejny odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zdaniem publiczności, w którym zwyciężył, ilością 241 głosów, wieniec przygotowany przez Stowarzyszenie Koło Kobiet „KONICZYNKA” oraz Sołectwo Łochocin.

Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy

W kategorii wieniec tradycyjny:

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Chrostkowo”
II miejsce – Sołectwo Trzcianka gm. Tłuchowo
III miejsce – Stowarzyszenie Koło Kobiet „KONICZYNKA” i Sołectwo Łochocin, gm. Lipno

W kategorii wieniec współczesny:

I miejsce – Sołectwo Turza Wilcza, gm. Tłuchowo
II miejsce – Sołectwo Witkowo, gm. Wielgie
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Chodorążek i Sołectwo Chodorążek, gm. Lipno

Wieniec publiczności (241 głosów):
Stowarzyszenie Koło Kobiet „KONICZYNKA” i Sołectwo Łochocin, gm. Lipno

Następnie nadszedł czas na kolejną porcję występów, tym razem przygotowaną przez uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

Punktualnie o godzinie 20:00 na dożynkowej scenie rozpoczął się koncert zespołu BARANOVSKi, na który czekała licznie zgromadzona publiczność. Tuż przed godziną 22:00 rozpoczął się koncert drugiej dożynkowej gwiazdy, czyli zespołu Power Play.  

Dożynki zakończyła zabawa taneczna z Duetem Beata i Tomek, która trwała do godziny 24:00.

Sylwetki osób, które odebrały tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”

Iwona Misiak jest cenionym lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych. Całe swoje życie  zawodowe związana jest przede wszystkim ze Szpitalem Lipno Sp. z o. o. wcześniej SP ZOZ w Lipnie. Od 2003 do 2018 roku zajmowała w tym szpitalu stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego, natomiast od roku 2019 lekarza Koordynatora ZOL. Od lutego 2021 roku pełni funkcję Dyrektora ds. medycznych.

Pani Iwona Misiak jest nie tylko świetnym lekarzem, ale też wspaniałym pogodnym człowiekiem, konkretnym i rzeczowym ale potrafiącym wesprzeć w najtrudniejszych chwilach. Cieszy się bardzo dobrą opinią kolegów lekarzy, współpracowników oraz ogromnym uznaniem pacjentów. Niczego nie bagatelizuje, a pacjentowi poświęca tyle czasu, ile ten potrzebuje. To osoba, dla której szacunek dla drugiego człowieka i pracy  jest wyznacznikiem postawy życiowej.

Tadeusz Wiewiórski człowiek od lat związany z samorządem lokalnym i pracą na rzecz mieszkańców powiatu. Od 2006 roku do chwili obecnej piastuje urząd Wójta Gminy Wielgie, w kadencji 1998-2002 i 2002-2006 był Radnym Rady Powiatu w Lipnie. Jest inicjatorem i współzałożycielem Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

To człowiek czynu, życzliwy, gotowy do współpracy i posiadający odwagę do podejmowania niełatwych często wyzwań. Prowadzi aktywną działalność samorządową, sprawnie i mądrze zarządza środkami publicznymi, współpracuje z innymi samorządami i przedsiębiorcami zawsze dążąc do rozwoju Gminy i Powiatu.

Mieczysław Sławkowski wieloletni działacz społeczny, szczególnie zaangażowany w pracę na rzecz Seniorów naszego Powiatu. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady Seniorów w Lipnie, jest także członkiem Powiatowej Rady Seniorów w Lipnie w kolejnej kadencji.

Działając w  Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kikole, później jako członek Zarządu Rejonowego w Lipnie, czy założyciel Stowarzyszenia Emerytów Gminy Kikół i członek Powiatowej Rady Seniorów stara się pokazać, że wiek nie jest przeszkodą w podejmowaniu wielu pozytywnych inicjatyw i dążeniu do zmian na lepsze.  Udowadnia, że zawsze jest czas by uczynić piękniejszą i ciekawszą ”jesień życia”.

Mirosław Grodaszewski to „nasz” człowiek od dróg, bo właśnie z tym tak ważnym elementem infrastruktury powiatowej był związany przez całe życie zawodowe. Zmieniały się nazwy przedsiębiorstwa a on niezmiennie trwał na stanowisku osoby odpowiedzialnej za stan i bezpieczeństwo sieci dróg powiatowych i dopiero przechodząc na emeryturę w 2018 roku ze stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie przekazał tę „pałeczkę” swojemu następcy.

Pan Mirosław swoją wiedzą oraz całym bogactwem doświadczeń zawodowych zawsze chętnie dzielił się z młodszymi kolegami. Przy realizacji swoich obowiązków zawsze wykazywał zaangażowanie i aktywność. Jako Dyrektor ZDP w Lipnie z odwagą podchodził do coraz to nowych wyzwań związanych z działalnością zakładu, z korzyścią dla Powiatu Lipnowskiego, gdyż to nowoczesne, zadbane i właściwie skomunikowane sieci dróg są motorem rozwoju gospodarczego każdego regionu.

Ewa Juszczyk od 1993 rok związana z Zespołem Szkół Technicznych w Lipnie, najpierw jako nauczyciel, później jako wicedyrektor, a następnie przez wiele lat Dyrektor tej szkoły. To wyjątkowy nauczyciel, który nie tylko uczy, ale  potrafi zaciekawić młodzież, inspirować ją do nowych wyzwań. Młodzież chce za nią podążać, a ona zawsze znajduje dla nich czas. 

Pani Ewa wcześniej jako Dyrektor i nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wniosła wiele w rozwój infrastruktury szkolnej realizując wspólnie z władzami Powiatu wiele projektów ze środków zewnętrznych oraz własnych budżetu Powiatu w Lipnie. Przede wszystkim jednak wniosła cząstkę siebie w życie każdego młodego człowieka, który opuszczając mury tej szkoły staje się nadzieją na dobrą przyszłość naszego Powiatu.

Leszek Statkiewicz pedagog, nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie w latach 2008-2018. Dzięki dobrej współpracy z organem prowadzącym wzbogacił szkołę o wiele elementów infrastruktury szkolnej dbając o doposażenie i rozwój tej placówki. Zawsze dążył do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. Przede wszystkim zabiegał o ich jak najlepsze noty na egzaminach maturalnych czy na konkursach i olimpiadach, na których reprezentowali szkołę.

Jego praca, ogromne zaangażowanie oraz zdolności organizacyjne były wielokrotnie dostrzegane i nagradzane przez dyrekcję, organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący czy inne środowiska oświatowe.

Krystyna Góreczna to długoletni urzędnik. Osoba, która całe życie zawodowe związała z pracą na rzecz swojej małej ojczyzny i jej mieszkańców, najpierw w Urzędzie Gminy w Zbójnie, następnie w Urzędzie Rejonowym w Lipnie a od 1 stycznia 1999 roku w Starostwie Powiatowym w Lipnie, skąd w 2019 przeszła na zasłużoną emeryturę.

Przez wszystkie lata pracy zawodowej otoczyła opieką spore grono młodych urzędników, które od niej uczyło się zaangażowania, profesjonalizmu oraz  właściwego podejścia do petenta. Dzięki jej zaangażowaniu udało się zrealizować wiele zadań, które służą mieszkańcom Powiatu.

Mariola Rybka jest doktorem nauk o zdrowiu, specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa, opieki długoterminowej oraz w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Zawodowo związana między innymi ze Szpitalem Lipno sp z o.o. w Lipnie. Przez wiele lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w zakresie pielęgniarstwa, a od 2005 roku Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Ponadto wykłada w Instytucie Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Jest konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Za swoją pracę była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana.

Pani Mariola to nie tylko ceniony profesjonalista, to także wspaniały pedagog, spod którego skrzydeł wyszło wielu studentów i specjalistów leczących na terenie całego kraju. To przede wszystkim niezwykle dobra, szczera i skromna osoba, służąca swoją wiedzą i opieką osobom starszym i potrzebującym. Dla niej praca pielęgniarki jest powołaniem i misją, którą należy pełnić z wielką wrażliwością na ból i cierpienie innych, i tego uczy swoich studentów.

Ksiądz Mariusz Budkiewicz jego mottem życiowym są słowa Świętego Jana Pawła II „Miłość i służba nadaje sens naszemu życiu i czynią je pięknym, ponieważ wiemy, czemu i komu je poświęcamy”. Kierując się tymi słowami niósł posługę kapłańską i katechetyczną w parafii Pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie, a obecnie prowadzi go w pracy proboszcza parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w miejscowości Ochle.

Ksiądz Mariusz jest nie tylko doskonałym duszpasterzem, kaznodzieją ale także ogromnym znawcą i miłośnikiem badania historii małych ojczyzn. Ta pasja i umiłowanie ziemi ojczystej przełożyły się w jego zaangażowanie i pracę na rzecz upowszechniania lokalnych historii małych miejscowości i miasteczek, które są filarem naszej lokalnej tożsamości. Jest współautorem wielu publikacji o Lipnie  i ważnych na naszego Powiatu osobach. Byty to między innymi: „Kościół WNMP w Lipnie”; „Miejsca historyczne, zabytkowe, refleksji, wspomnień i zadumy w Lipnie”; „Materiały źródłowe do dziejów Lipna Lipno- małe miasto wielkich ludzi”; „Ludwik Wicher. Nauczyciel, dyrektor, publicysta, więzień Dachau”.

Iwona Grubecka na co dzień nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. W latach 2014-2020 pełniła funkcję wicedyrektora tej placówki. Jest to osoba niezwykle zaangażowana w życie szkoły. Prowadzi, koordynuje i jest inicjatorem wielu projektów, programów i akcji charytatywnych. Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej była wielokrotnie nagradzana przez Dyrektora i Starostę Lipnowskiego.

Jej pasją jest odkrywanie nieznanych kart z historii Lipna i okolic. Jest współautorką wielu publikacji między innymi: „Miejsca historyczne, zabytkowe, refleksji, wspomnień i zadumy w Lipnie”; „ Materiały źródłowe do dziejów Lipna Lipno- małe miasto wielkich ludzi”; „Ludwik Wicher. Nauczyciel, dyrektor, publicysta, więzień Dachau”, dzięki którym młodzi ludzie mają możliwość odkryć swoją małą Ojczyznę na nowo.

Michał Lewandowski jest pracownikiem Telewizji Kablowej, operatorem kamery, montażystą i grafikiem. Od 2019 roku jest wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Dobrzyńskiej w Lipnie. Choć na co dzień rejestruje bieżące wydarzenia, to jego wielką pasją jest odkrywanie przeszłości dalszej i bliższej rodzinnych stron, czyli Lipna i okolic, szczególnie tej utrwalonej na starych fotografiach.

Swoją pasją chętnie dzieli się i zaraża kolejne osoby poprzez założoną grupę Stare zdjęcia Lipna i okolic. Największym sukcesem grupy jest pozyskanie albumu niemieckiego żołnierza, który fotografował Lipno i okolice w pierwszych latach II wojny światowej. Swoje zbiory Pan Michał udostępnia także szerszemu gronu. Pierwsza wystawa zgromadzonych fotografii odbyła się w 2015 roku, kolejna, nosząca tytuł  „Lipno u progu niepodległości” w 2018 z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i pokazywała Lipno z tamtego okresu.

Dorota Kostecka na co dzień jest niezwykle zaangażowanym pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. W wolnym czasie regionalistą badającą lokalną historię. Zgromadziła wiele materiałów na temat Ziemi Dobrzyńskiej, które publikuje w Gazecie Lipnowskiej. Jej publikacja „Maliszewo dawniej i dziś” zdobyła nagrodę główną w konkursie na napisanie monografii polskiej wsi pod hasłem „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Opracowała biogramy weteranów powstań oraz ziemian Ziemi Dobrzyńskiej. Jej artykuł „Pułkownik Łukasz Przybylski - weteran trzech powstań” został opublikowany w nowojorskim czasopiśmie Weteran. Jako pierwsza szczegółowo opisała życiorysy wszystkich włodarzy Lipna i powiatu lipnowskiego okresu międzywojennego.

Jest niestrudzoną badaczką, popularyzatorką i działaczką na rzecz zachowania i propagowania wiedzy o minionych dziejach i ludziach naszego powiatu.

(źródło Starostwo Powiatowe w Lipnie)

(M.J.)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%