Zamknij
REKLAMA

Wieści z powiatu. Na co pójdą publiczne pieniądze w roku 2018?

23:27, 06.02.2018 | M.J.
REKLAMA
Skomentuj
fot. freeimages.com

Rada Powiatu w Lipnie już w grudniu zatwierdziła projekt budżetu na rok 2018. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów, ale i na to Zarząd Powiatu znalazł sposób.

Uchwalaniu budżetu powiatu lipnowskiego na kolejne lata już od roku 2011 towarzyszy uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obejmuje m.in. elementy związane z prognozą długu powiatu i jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W minionych latach powiat wykorzystywał podobne narzędzia w realizacji polityki finansowej. Zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej środki ze sprzedaży nieruchomości mają zapewnić finansowanie dla realizacji planów inwestycyjnych, stąd planowana jest dalsza intensyfikacja sprzedaży majątku z przeznaczeniem na powiększenie majątku powiatu z tytułu realizacji nowych inwestycji. Szansą dla budżetu powiatu jest możliwość korzystania z unijnych, bezzwrotnych dotacji przy realizacji potrzeb inwestycyjnych. Wymaga to dyscypliny budżetowej w celu akumulowania środków na wkład własny do projektów zgłaszanych do współfinansowania. Mocną stroną finansową powiatu jest fakt, że zadłużenie przeznaczone zostało przede wszystkim na realizacje zadań inwestycyjnych. Jednak już od kilku lat Zarząd Powiatu czyni starania aby coraz więcej zadań inwestycyjnych realizować ze środków własnych.

Dochody budżetowe na 2018 rok zakładane są w wysokości - 66 610 010 zł, w tym - bieżące – 62 638 960 zł , majątkowe – 3 971 050 zł. Po stronie wydatków budżetowych w wysokości 72 754 531 zł są wydatki bieżące – 62 635 429 zł oraz majątkowe –  10 119 102 zł. Przychody budżetu w wysokości 8 478 981 zł to przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) 4 000 000 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 478 981 zł, rozchody budżetu w wysokości – 2 334 460 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami, kredytów bankowych oraz planowanej emisji obligacji może wynieść 18 350 775,00 zł. Zadłużenie wynikające z przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie na koniec 2018 roku planuje się w wysokości 11 390 968,00 zł.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalona przez sejm 13 listopada 2003 roku, która zmieniała sposób zasilania jednostek samorządu terytorialnego w środki publiczne, miała głównie na celu decentralizacje środków publicznych oraz zwiększenie ekonomicznej samodzielności samorządu terytorialnego w gospodarowaniu własnymi dochodami. W części opisującej wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zauważalna jest tendencja wzrostowa, pomijając rok 2010 kiedy to ustalono dla powiatu lipnowskiego mniejsze wpływy o 1,65% w stosunku do roku 2009. Aktualnie sytuacja w tym zakresie poprawia się i od roku 2011 obserwujemy wyższą realizacje dochodów w tym zakresie, co przedstawione zostanie na wykresie w części opisującej tę dziedzinę dochodów. Sytuacja w zakresie tej kategorii dochodów wskazuje jak silnie koniunktura gospodarcza wpływa na sytuację finansową powiatu.

Dobrą stroną budżetu jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku powiatu w całości przeznaczane są na finansowanie wydatków majątkowych. Planowana nadwyżka operacyjna w 2018 roku będzie stanowić kwotę wynoszącą zaledwie 3 531 zł. W projekcie budżetu uwzględniono również spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych w roku 2009 Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

źródło Starostwo Powiatowe w Lipnie

(M.J.)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

......

2 2

Proszę zainteresować się sprawą planu budowy fermy trzody chlewnej na 3000-6000 macior wraz z biogazownią przez firmę GEBARTO S.A. w miejscowości Piaseczno gm. Wielgie.
Czy w okresie letnim ktoś będzie jeszcze chciał spędzać czas nad pięknym jeziorem Piaseczno/Orłowskim ??? 08:47, 09.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© terazlipno.pl | Prawa zastrzeżone